Mia Rolf, Marknads- och kommunikationschef

Produktionsdatum:
2022-09-22
Nyckelord:
Personal, Porträtt, Kickoff, Koncernledningen, Utökad Koncernledning, Grönska
Bildtyp:
Personal, Porträtt
Fotograf:
Josefin Widell Hultgren, Josefin Widell Hultgren
Foto/Produktionsdatum:
2022-09-22
Bild/Film:
Mia Rolf
Filtyp:
.jpg
Format:
image/jpeg
Media ID:
76444